ဦးေခါင္းေပၚေပါက္သည့္ေပြး(ဒက္) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ပါသည္။ လူႀကီးမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အနည္းငယ္ ယားယံျခင္းမွလြဲ၍ အျခားလကၡဏာမ်ား မရွိပါ။ေရာင္ရမ္းေနသည့္အကြက္မ်ား၊ အဖတ္မ်ား ကြာက်ျခင္းႏွင့္အတူ ဆံပင္ကြၽတ္တတ္ပါသည္။ အကြက္သည္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားမႈရပ္သြားလွ်င္

ေခါင္း၏အျခားေနရာတြင္ အကြက္သစ္ထြက္လာပါသည္။ဆံပင္မ်ား က်ိဳးျပတ္သြားၿပီး ကတုံးဆံပင္ေပါက္စအရွည္ ၁/၈ လက္မအ႐ြယ္သာ က်န္ရစ္ခဲ့တတ္ပါသည္။ အဖတ္မ်ားကြာက်ေနသည့္ေနရာတြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားဝင္လာႏိုင္ၿပီး အရည္မ်ား ထြက္က်ေနတတ္ပါသည္။

ေရာဂါၾကာခ်ိန္

ေဆးကုသမႈခံယူလွ်င္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။ေဆးကုသမႈမခံယူလွ်င္ မႈိပိုးမ်ား အလိုအေလ်ာက္ေသဆုံးႏိုင္ၿပီး အပ်ိဳေပါက္၊လူပ်ိဳေပါက္အ႐ြယ္ထိ ေပြးကြက္မ်ား ရွိတတ္ပါသည္။

ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

မႈိပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ဆံပင္ကို ထိခိုက္တတ္ၿပီးအခ်ိဳ႕က ဦးေခါင္းအေရျပားကို ထိုးေဖာက္တတ္ပါသည္။ မႈိပိုးအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ပါသည္။ အျခားေပြးရွိသည့္ကေလး သို႔မဟုတ္တိရစာၦန္ (အထူးသျဖင့္ ေခြးႏွင့္ေၾကာင္) မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္၌ ျပဳစုကုသနည္း

ေဆးကုသမႈ စတင္ခံယူလွ်င္ ေနာက္တစ္ဖန္ျပန္မျဖစ္ရန္ ဂ႐ုစိုက္ရပါမည္။ အိပ္ရာခင္း၊ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ားကို မၾကာခဏ ေရေႏြးႏွင့္ဆူေအာင္ျပဳတ္ၿပီးေလွ်ာ္ေပးပါ။ ေခါင္းၿပီးသည့္ဘီးမ်ားကို မၾကာခဏ အသစ္လဲေပးပါ။ ပိုးသတ္ေဆး (Antiseptic and disinfectant) မ်ားသည္ မႈိပိုးကိုေသေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။

ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္သည့္ အခ်ိန္

ကေလး၏ေခါင္းေပၚမွာ ဆံပင္အကြက္လိုက္ေျပာင္ေနလွ်င္

အဖတ္မ်ား ကြာက်ေနလွ်င္

ဆရာဝန္ကုသေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေရာဂါရွိေနသည့္အကြက္မွ အဖတ္မ်ားကို အသာအယာျခစ္ထုတ္ၿပီး အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္း (Microscope) ေအာက္တြင္ၾကည့္ကာ မႈိပိုးအမ်ိဳးအစားကို

ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။မႈိပိုးသတ္ေသာက္ေဆးမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္နည္းမ်ား

ေပြး၊ “ေဗာက္၊ ဒက္မ်ားရွိသည့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။လူအမ်ားစုေဝးၿပီး အိပ္ရသည့္ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

ေရာဂါအေျခအေန

မႈိပိုးမ်ားေသဆုံးသြားလွ်င္ ဆံပင္၏ဦးေရျပား ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္သြားပါသည္။

Credit:#ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

Loading...

Facebook Comments