နာမည္္ဆိုးႏွင္္႔ ထြက္ေပၚလာတဲ႔ ဇီးကုန္္းက သံေယာဇဥ္ ေကတီဗီ

သံေယာဇဥ္ မွ WYနွင့္ ကာမသားေကာင္မ်ား

မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ မွ သံေယာဇဥ္ အမည္႐ွိ ေကတီဗီ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ သံေယာဇဥ္ အမည္႐ွိ ေကတီဗီ ( KTV ) တြင္ ဆိုင္႐ွင္ ေဇာ္ဝမ္း သည္ ဆိုင္သုိ႔ လာေသာ ဧည့္သည္ တခ်ဳိ႕မွ ဆိုင္႐ွိ မိန္းကေလး မ်ား ႏွင့္ ကာမတဏွာ က်ဴးလြန္ဖို႔ အတြက္ ေငြမ်ားမ်ား ေပးႏိူင္လ်င္ ဆိုင္႐ွင္ ေဇာ္ဝမ္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနျခင္း မ်ား စုံစမ္းသိ႐ွိရပါသည္ မိုင္ေလး အမည္႐ွိ မိန္းကေလး ႏွင့္ ဧည့္သည္ သူေဌး တို႔ ကာမတဏွာ က်ဳးလြန္ၾကမည္ ဆိုက

ဆိုင္႐ွင္မွ ေငြတစ္သိန္းခြဲ က်ပ္ ႏွင့္ ရေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည္မ်ားကို စုံစမ္းသိ႐ွိရပါသည္ ထိုမွ် မကေသး ဆိုင္အတြင္း႐ွိ မိန္းကေလး မ်ား ထံမွ ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ေဇာ္ဝမ္းသည္ ၎ကိုယ္တိုင္ ကာမတဏွာ မၾကာခဏ က်ဳးလြန္ ထားသူမ်ားလဲ မနည္းမေနာပါ

ဆယ္ေယာက္ ႐ွိလွ်င္ အနည္းဆံုး ခုႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ေတာ့ သူ႔လက္ထဲက ေျပးမလြတ္ေပ မေတာ္တဆ ကာမျပဳက်င့္ခံရသည့္ မိန္းကေလး ထံမွ ေနာက္ထက္ ထပ္မံ ကာမတဏွာ စပ္ယွက္ခြင့္မရပါက အဆိုပါ မိန္းကေလးအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ကာ အလုပ္ထုတ္ျပစ္တာမ်ဳိးတို႔ကိုလဲ ေတြ႔ျမင္သိ႐ွိေနရပါတယ္ေလ

ဆိုင္အတြင္း WY စိတ္ႂကြ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် ျခင္း သုံးစြဲျခင္းမ်ားကို ၎ကိုယ္တိုင္ ခြင့္ျပဳထားေနမႈမ်ား ကို ေတြ႔ျမင္သိ႐ွိ ရပါတယ္

ဆက္လက္ ၿပီး အေသးစိတ္ သိ႐ွိလိုပါက နယ္ေျမခံ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား မွ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးမိေရး ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္

၎ဆိုင္မွ ဝန္ထမ္း မ်ားကို ဆိုင္အတြင္း႐ွိ ကာမတဏွာ က်ဳးလြန္ၾကသည့္ အေၾကာင္း နွင္႔ WY စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် သုံးစြဲျခင္း မ်ား ဆိုင္အျပင္သုိ႔ ေပါက္ၾကားသြားခဲ့ပါက အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေပါက္ၾကားေစသူ မ်ား နည္းမ်ဳိးစုံ အသုံးျပဳကာ အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္း ဥပေဒ အေၾကာင္း မသိ႐ွာေသာ သူမ်ားကို ဥပေဒ ႏွင့္ ကိုင္ေပါက္ျခင္း ရဲႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံတို႔ျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည္မ်ားကို စုံစမ္းသိ႐ွိပါသည္

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္ မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္႐ွိသူမ်ား စုံစမ္းၾကည့္ပါေလ

Credit:အမွန္တရားဘက္ေတာ္သားမ်ားကြန္ယက္

Loading...

Facebook Comments