အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေအာက္ခ်င္းငွက္ကို ေလးဂြႏွင့္ပစ္သတ္သူကို အမႈဖြင့္အေရးယူ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေတာင္ေပၚဘိနယ္၊ ဂုတ္ႀကီးစာသင္ေက် ာင္းေရွ႕၊ စိန္ပန္းပင္ေပၚတြင္ အိပ္ေနေသာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ အထီး(၁)ေကာင္အား မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေလးဂြႏွင့္ပစ္ခတ္သူကို ပူေပါင္းအဖြဲ႔မွဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ေအာက္ခ်င္းငွက္ကို ေလးဂြျဖင့္ပစ္သတ္သူမွာ
အမ္းၿမိဳ႕၊ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ေနထိုင္သူ အသက္(၃၇)နွစ္ရွိ ဦးဝင္းေမာင္ ယာဥ္အမွတ္ 6L.——NISSAN-UD (၆)ဘီးယာဥ္ေမာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္ခ်င္းငွက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထား၍ ငဖဲျမိဳ႕သစ္ေတာဦးစီဌာနေတာအုပ္မွ အမႈဖြင့္တိုင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ဦးဝင္းေမာင္၊အမ္းၿမိဳ႕၊ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ေနထိုင္သူအား ပဒါန္းနယ္ေျမရဲစခန္း၌ (ပ)၉၀/၂၀၁၉၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲနွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ် ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၄၁(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေႀကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးလိႈင္ဝင္း(ငဖဲ)

Credit : News Watch

Loading...

Facebook Comments