လႉဒါန္​း​ေသာ္​လည္​း အက်ိဳးရနည္​းပံု (၈) မ်ိဳး

(၁) စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိ ဖြယ္ရာျခင္းမရွိတာကို လွဴဒါန္းျခင္း

(၂) မိမိမႀကိဳက္ေသာ အညံစား ပစၥည္းကို လွဴဒါန္းျခင္း

(၃) အလွဴခံႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ ပစၥည္းကို လွဴဒါန္းျခင္း

(၄) အလွဴခံႏွင့္ ဝတၳဳပစၥည္း သင့္ေတာ္ မေတာ္ မေရြးခ်ယ္ဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း

(၅) မိမိမွာျပည့္စံုပါလွ်က္ တခါတေလသာ လွဴဒါန္းျခင္း

(၆) မလွဴမီ စိတ္ရႊင္ျပမႈမရွိဘဲ လွဴရန္စဥ္းစားျခင္း

(၇) လွဴေသာအခါ စိတ္ရႊင္ျပမႈ မရွိဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း

(၈) လွဴၿပီးေသာအခါ စိတ္ႏွလံုး မသာမယာ ျဖစ္တတ္ျခင္း

Credit:bomgsaw

Loading...

Facebook Comments