ဘာကို တန္ဖိုးထားရမလဲ

ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ သိတယ္ဆိုတာ လူသားရဲ႕ အင္မတန္ ထူးျခားတဲ့ အရည္အေသြးတမ်ိဳး ျဖစ္တယ္၊၊ တိရစာၦန္ေတြမွာအဲဒီစြမ္းရည္မ်ိဳး မရွိဘူး၊၊ တကယ္ အမွန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္သိတာ လူသားရဲ႕ အျမင့္ျမတ္ဆံုးစြမ္းရည္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္၊၊

ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ သိတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အရည္အခ်င္းေတြ ထြက္လာဖို႔ အဓိကအေႀကာင္း ျဖစ္တယ္၊၊ ဒီတခုကိုမွ မလုပ္လို႔ရွိရင္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ တျခား
အရည္အခ်င္းေတြ ထြက္မလာနိုင္ဘူး၊၊ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အေကာင္းဆံုးစိတ္ထားေတြ၊ အေကာင္းဆံုးအသိဥာဏ္ေတြ ထြက္လာဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ သိျပီးေနတဲ့ အေလ့အ က်င့္ဟာ အေျခခံ အဓိက လုပ္ရမယ့္အလုပ္ ျဖစ္တယ္၊၊

ဒါေႀကာင့္ အခ်ိန္ရသေလာက္ သတိရတိုင္း ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ ႀကည့္ျပီးေတာ့ ဘာေတြ ေတြးေနလဲ၊ ဘာေတြ ခံစားေနသလဲ၊ အခု လုပ္ေနတာ ေျပာေနတာေတြဟာ ဘာကို တန္ဖိုးထားျပီးလုပ္ေနတာလဲ၊ ေျပာေနတာလဲ ဆိုတာကို မႀကာမႀကာ
ဆန္းစစ္ရမယ္၊၊

ဘက္လိုက္တာ မပါပဲနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ ရုိးရုိးသားသား ႀကည့္ျပီးေတာ့ အမွန္အတိုင္း သိနိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ဒီအလုပ္ ဒီအရည္အခ်င္းက တကယ္စစ္မွန္တဲ့ေစတနာနဲ႔ လူေတြအေပၚမွာ ဆက္ဆံဖို႔မွာ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္း ျဖစ္တယ္၊၊

ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ရုိးရုိးသားသားမွ မႀကည့္နိုင္ရင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ ညာျပီဆိုရင္ သူမ်ားကိုလည္း ညာမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနျပီ၊၊

Credit:ဗုဒၶေရအိုးစင္

Loading...

Facebook Comments