ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ခံေဒသခံမ်ား ေနထိုင္သည့္ မလိယန္တြင္ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားရိွေန

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ၊ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္သည့္ မလိယန္ေက်းရြာရြာထိပ္တြင္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသုံးကာ တရားမဝင္ ေက်ာက္ေရႊတူးေဖာ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆိုပါေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေက်းရြာအေပၚပိုင္းရိွ ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳေနသည့္ ေခ်ာင္းေရကို အသုံးျပဳကာ တူးေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မလိယန္ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဓါတုပစၥည္းေတြ သုံးၿပီးတူးေနတယ္။ ဒီဓါတုပစၥည္းေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာလယ္ကေန ျဖတ္လာတဲ့ ေဒသခံေတြအသုံးျပဳေနတဲ့ ေခ်ာင္းေရထဲက်လာမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္ရြာလုံးက ဒီေရကိုအသုံးျပဳတာမ်ားတယ္။ ေရခ်ိဳးတယ္။ သုံးတယ္။ ကြ်ဲ၊ ႏြားေတြလည္း ဒီေရပဲေသာက္တာ။”ဟု မလိယန္ေဒသခံတစ္ဦးကဆိုသည္။

အဆိုပါေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ယခုရက္ပိုင္းမွ စတင္တူးေဖာ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေၾကာင့္ တူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္ကို မသိရိွေၾကာင္း ရြာခံမ်ားကဆိုသည္။

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာ သတၱဳတြင္းဦးစားဌာန(ကခ်င္ျပည္နယ္ရုံးခြဲ)မွ အရာရိွတစ္ဦးက ထိုမလိယန္နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၎တို႔ဌာနမွ တရားဝင္ေရႊလုပ္ကြက္ ခ်ေပးထားျခင္း မရိွေၾကာင္းဆိုသည္။

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္းခ်ိန္း၊ မန္ေဒါင္ဘက္တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ရိွေသာ္လည္း တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ခ်ေပးထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း အဆိုပါအရာရိွက ဆိုသည္။

အဆိုပါေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ မလိယန္ရြာေဒသခံမ်ား၏ ဥယာဥ္ၿခံေျမမ်ားရိွ ေနရာမ်ားႏွင့္ ယခင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္စဥ္ ASIA WORLD ကုမၸဏီမွ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လႈိင္ဂူမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

Credit : Kachinwaves

Loading...

Facebook Comments