ကေလးကုိဗိုက္ခြဲေမြးခဲ႔ၿပီး (၄)လခန္႔ အၾကာ ဗိုက္ထဲမခံစားႏိုင္လို႔ ထပ္မံခြဲစိတ္လိုက္ေသာအခါ

ေညာင္ကန္တိုက္နယ္ေဆးရံုးတြင္ ဗိုက္ခြဲေမြးခဲ႔ျပီး မစားနိုင္၊မအိပ္နိုင္ ေ၀ဒနာကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားပီ (၄လ)ေက်ာ္ခန္႔မွာ ေဆးရုံတြင္ထပ္မံခြဲစိတ္လိုက္ေသာအခါ…

မေကြးျမိုနယ္ ေညာင္ကန္ေက်းရြာေန ကြ်န္ေတာ္ကိုနိုင္ဇနည္းျဖစ္သူ မ၀င္း၀င္းနြယ္ကို 23.10.2018 ရက္နံနက္၁၀ နာရီအခိ်န္ေညာင္ကန္တိုက္နယ္ေဆးရံုးတြင္ ပိုက္ခြဲကေလးေမြုးခဲ့ရာခဲြခန္းသုံးပစ္စည္းလက္ကိုင္ပု၀ါ(၈လက္မပတ္လည္ခန့္ )၀န္းပိုက္ထဲတြင္က်န္ခဲ့ပါသည္။

မ၀င္းနြယ္အားခဲြစိတ္ေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ေညာင္ကန္တိုက္နယ္ေဆးရုံးမွ ဆရာ၀န္ အထက္တန္းသူနာျပုဆရာမ သူနာသူဆရာမမ်ားနွင့္ေဆးရုံး၀န္တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။

မ၀င္းနြယ္မွ ယခင္က ပိုက္ေအာက္ျခင္းေရာဂါမျဖစ္ခဲ့ဘူးပါခဲြစိတ္သားဖြုားျပီးေနာက္ ရက္မျကာ မျကာ မေနနိုင္ပိုက္ေအာက္ျခင္း မစားနိုင္ျခင္း အန္ျခင္း မအိပ္နိုင္ျခင္း ထုိေ၀ဒနာမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ထိုေ၀ဒနာကို ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္ျပသခဲ့ရင္ ေ၀ဒနာကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားပီ (၄လ)ေက်ာ္ခန့္ တြင္ မေကြးတိုင္းေဆးရုံတြင္ ခြဲစိတ္ေသာအခါ ယခင္ကခဲြစိတ္္သားဖြားေပးေသာခဲြစိတ္ခန္းသုံးလက္ကိုင္ပု၀ါပစ္စည္းကို၀မ္းပိုက္ထဲတြင္ေတြ့ရွိ ေျကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားစိတ္တုန္လူပ္ေျခာက္ျခားစြာ ခံစားခဲ့ရပါသည္ ။

ယခု မ၀င္းနြယ္မွာ ခြဲခန္းသုံးလက္ကိုင္ပုဝါ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းက်န္ခဲ့သည့္အတြက္ အူမျကီးတြင္အနာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ထိုသို့ျဖစ္ျခင္းေျကာင့္ဝမ္းဗိုက္ဘယ္ဘက္မွ ဝမ္းသြားရန္အတြက္ လမ္းေျကာင္းေဖာက္၍လွြဲထားရပါသည္။

အထက္ပါျဖစ္ရပ္မွန္အျဖစ္မ်ိုး ေနာင္အခ်ိန္ခြဲစိတ္ခံလူနာမ်ား မခံစားရေအာင္ ခြဲစိတ္ေပးေသာေညာင္ကန္တိုက္နယ္ေဆးရုံမွ ဆရာဝန္.အထက္တန္းသူနာျပုဆရာမမ်ားနွင့္.သူနာျပုဆရာမမ်ားနွင့္ေဆးရုံဝန္ထမ္းမ်ားေစတနာေရွ့ထား၍ကုသေပးပါရန္အက်ိုးေမ်ွာ္၍နွူိးေဆာ္အပ္ပါသည္…။

Nay Naing

Loading...

Facebook Comments