ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ကားဘီးမ်ားျဖဳတ္ခိုးသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခ့ဲရာ ကားဘီးခိုးမႈ(၂၄)မႈေဖာ္ထုတ္ရရွိ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ မိမိတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမအတြင္း ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး တြန္းအားေပး ဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အနီးကပ္ႀကီး ၾကပ္၍ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံး၊ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ခရိုင္နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြား ေပၚေပၚက္မႈမရွိေသးသည့္ ခိုးမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းစုံစမ္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကားဘီးမ်ားျဖဳတ္ခိုးခံရေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ လိုက္လံစုံစမ္းခ့ဲရာ ၁၈.၂.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ၁၄၀၀ အခ်ိန္တြင္ ကားဘီးမ်ား ျဖဳတ္ခိုးမႈျဖင့္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ဘြက္ႀကီး ရပ္ကြက္၊ ဘြက္ႀကီး
လမ္းေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၿဖိဳးေ၀လြင္(ခ) ၀ဲေလး (၂၇)ႏွစ္ႏွင့္ သႀကၤန္ေမာင္ (၂၀)ႏွစ္တို႔အား ေနအိမ္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူ ၿဖိဳးေ၀လြင္(ခ)၀ဲေလးႏွင့္ သႀကၤန္ေမာင္ တို႔အား စစ္ေဆးခ့ဲရာ ၎တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ BGO 3P/—– Hyundai Porter II အျပာေရာင္ယာဥ္ႏွင့္ အသင့္ယူေဆာင္လာေသာ ဘီးျဖဳတ္ ေဂါက္တံျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖို႔ေျမရပ္္ကြက္၊(၁၀၁)လမ္းေဘးတြင္ ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္ အျဖဴ ေရာင္ယာဥ္(၂)စီးမွကားဘီး(၂)လုံး၊ သေျပကုန္ရပ္ကြက္၊ (၁၂၃)လမ္းေဘးတြင္ ရပ္ထားေသာ ဘြန္ဂိုအျဖဴ ေရာင္ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထား ေသာ ဟိုက္ဂ်က္အျဖဴေရာင္ ယာဥ္မွ ကားဘီး(၃)လုံး၊ ကန္ေရွ႕ရပ္ကြက္၊ (၉၁)လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ ဘြန္ဂိုအျဖဴေရာင္ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)
လုံး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ကုန္လမ္းေဘး တြင္ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္အျဖဴေရာင္ ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ကန္ဘ့ဲဘူတာရုံလမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္ အျဖဴေရာင္ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္(၁)လမ္းေဘးတြင္ လိုက္ထရပ္ယာဥ္ႏွင့္ဟိုက္ဂ်က္ယာဥ္တို႔မွ ကားဘီး(၃)လုံး၊ (၂၆)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ လိုက္ထရပ္ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ (၅၃) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘး တစ္ေနရာတြင္ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္အျဖဴေရာင္ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ (၁၈) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ရပ္ထားေသာ ဘြန္ဂိုအျဖဴေရာင္ယာဥ္ႏွင့္ ဟိုက္ဂ်က္ယာဥ္တို႔မွ ကားဘီး (၃)လုံး၊ (၂၀)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္အျဖဴေရာင္ယာဥ္မွ ကားဘီး (၂)လုံး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မအူကုန္းရပ္ကြက္၊ (၁၃၇)လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ လုိက္ထရပ္ယာဥ္မ်ားမွ (၃)လုံး၊အရိုးကုန္းရပ္ကြက္၊ (၁၄၇)လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ ဘြန္ဂိုယာဥ္ႏွင့္ ဟိုက္ဂ်က္ယာဥ္တို႔မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားတြင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ (၁၂၅)လမ္းေဘး တြင္ရပ္ထားေသာ TOWB ACE ယာဥ္မ်ားမွ ကားဘီး(၃)လုံး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုးေကာင္းဘုရားအနီးရွိ လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ ဘြန္ဂိုယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ရွင္းလမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ ဟိုက္ဂ်က္ယာဥ္ႏွင့္

ဘြန္ဂိုယာဥ္မ်ားမွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ မိုးေကာင္းလမ္း၊ ေက်ာက္ကုန္းမီးပြိဳင့္အနီးတြင္ ရပ္ထားေသာ ဟိုက္ဂ်က္ယာဥ္ႏွင့္လိုက္ထရပ္ယာဥ္မ်ားမွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘး တစ္ေနရာတြင္ ရပ္ထားေသာ ကန္တာအျပာေရာင္ယာဥ္ႏွင့္ ဟိုက္ဂ်က္ယာဥ္တို႔ွ မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ (၁၈)ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္ယာဥ္မ်ားမွ ကားဘီး(၃)လုံး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘိုးလိန္းေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ TOWNAGE အျဖဴေရာင္ယာဥ္ႏွင့္ ဟိုဂ်က္အျဖဴေရာင္ယာဥ္မွ ကားဘီး(၃)လုံး၊ ပ်ားရည္ကုန္းရပ္ကြက္၊က်ိဳကၠဆံလမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ TOWNAGE ယာဥ္မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ မအူကုန္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ ရပ္ထားေသာ လိုက္ထရပ္ယာဥ္ႏွင့္ ဘြန္ဂိုယာဥ္တို႔မွ ကားဘီး(၂)လုံး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာဂရပ္ကြက္၊ ဗားကရာလမ္းမေပၚတြင္ ရပ္ထားေသာ ဘြန္ဂိုအျဖဴေရာင္ယာဥ္မွကားဘီး(၂)လုံးတို႔အား အသီးသီးခိုးယူခ့ဲၿပီး ခိုးယူခ့ဲေသာ ကားဘီးမ်ားအား ၎တို႔ ကိုင္ေဆာင္သည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊မေဟာ္သဓာလမ္းေန ရဲထြန္း(ခ)ဘိုကာရီ (၃၅)အား လွမ္းေခၚၿပီး ရဲထြန္း(ခ)ဘိုကာရီမွ KYN GG/—— ခဲယာဥ္အငွားယာဥ္ႏွင့္အတူလာေရာက္ကာ ျဖဳတ္ယူခ့ဲေသာ ကားဘီးမ်ားအားယူေဆာင္၍ ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ့ဲသျဖင့္ ရဲထြန္း(ခ)ဘိုကာရီ အား ၎ေန
အိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲပါသည္။

စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ဥပေဒႏွင့္ အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Loading...

Facebook Comments