ေသဆံုးတဲ့အသံ မၾကားရပဲ သုႆန္မွာ အေလာင္းလာျမဳပ္ႏွံလို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တူးေဖၚစစ္ေဆးလိုက္ေသာအခါ

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က ရပ္ကြက္တစ္ခုရဲ႕ သုႆန္မွာ အမည္မသိအေလာင္းတစ္ခု ျမဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ သကၤာမကင္းဖြယ္သတင္းရတာေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ရတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း” စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ “မုနိၿမီ”သို႔ေျပာၾကားသည္။

“ေသဆုံးတဲ႔သတင္းကို မၾကားရဘဲ လူတစ္စုဟာ သုႆန္မွာ အသုဘလာၿမွဳပ္ထားတယ္လို႔ တာဝန္သိရပ္ကြက္သားတစ္ဦးက ရပ္ကြက္တာဝန္ရွိသူကိုသတင္းေပးတယ္။ ရပ္ကြက္ကလည္း သူ႔အထက္ကိုတင္ျပတယ္။ အထက္ကလည္း ရာဇဝတ္မကင္းတဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိပါးတဲ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ခဲ႔ရင္ ဆိုတဲ႔အေတြးနဲ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ပါတယ္။

မသကၤာတဲ႔ေနရာကို တူးၾကည့္လိုက္မွ ပုံထဲကအတိုင္းေတြ႕ရပါတယ္။ ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ငုိအားထက္ရယ္အားသန္လို႔ေျပာရမလားပဲ။ က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ယၾတာေခ်ထားတာကိုေတြ႕လိုက္ရလို႔ပါ”ဟု ေျပာၾကားတယ္။

“ေဒသယုံၾကည္မႈ ဓေလ့ထုံးစံပါ။ ခႏၶာဆက္တယ္ ေခၚပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ေနမေကာင္းရင္ ေဗဒင္ေမးျမန္းတဲ႔အခါ ခႏၶာပ်က္ကိန္းႀကဳံတယ္(ေသကိန္းရွိတယ္)လို႔ ထြက္လာရင္ ယၾတာေက်ေအာင္ လုပ္ရတာပါ။ လူနာနဲ႔ေန႔နာမ္သင့္တဲ႔သစ္ကိုင္းကို အရပ္နဲ႔တိုင္းခုတ္ရပါတယ္။

ၿပီးရင္ လူနာရဲ႕ ဆံပင္ ေျခသည္း လက္သည္း စတာေတြကိုယူၿပီး သူ႔အဝတ္အစားေတြနဲ႔ သစ္ကိုင္းကိုပတ္ေပး ညမွာ အတူအိပ္ေစၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ေဗဒင္ကေျပာတဲ႔ အရပ္မွာ လူနာအမွတ္ထားၿပီး သၿဂၤ ိဳဟ္ရတာပါ။ ေျမျမွဳပ္ရတာေပါ့”ဟု ေျပာတယ္။

ဒီလိုလုပ္တာကို တျခားသူကမသိလိုက္ေတာ့ သုႆန္မွာ တိတ္တဆိတ္ျမွဳပ္သြားတဲ႔သေဘာမို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း စိုးရိမ္သြားရတာျဖစ္ပါမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူနာရွင္ကလည္း အရပ္ဓေလ့အရ လူနာသက္သာေစလိုတဲ႔ စိတ္ေစတနာနဲ႔ လုပ္ခဲ႔တယ္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ရာဇဝတ္မႈမကင္းတဲ႔ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ႔မွာ စိုးလို႔ တာဝန္အရစစ္ေဆးခဲ႔ရတယ္ဆိုေတာ့ သူ႔တာဝန္သူေက်ၾကတယ္ ေျပာရမွာပါပဲ”ဟု ဆက္ေျပာတယ္။အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏီၲးခရိုင္၊ ခႏီၲၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မုနိၿမီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

Loading...

Facebook Comments