ေသဒဏ္ကို ဖ်က္သိမ္း မထားသျဖင့္ ႀကိဳးမိန႔္က် အက်ဥ္းသားမ်ား အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကိဳးစင္ေပၚေရာက္ႏိုင္ ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးတြင္ ေသဒဏ္ကို ဖ်က္သိမ္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ႀကိဳးမိန႔္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကိုအခ်ိန္ မေ႐ြး ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္မႈမ်ိဳးရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။ ”ေသဒဏ္က နဂိုကတည္းက ရွိပါတယ္။ ေသဒဏ္က်တဲ့ ျပစ္မႈေတြ ရွိတယ္။ ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းမထားပါဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၊ အေထြေထြအ တြင္းေရးမႉး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ေသဒဏ္ကိုဖ်က္သိမ္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း က်င့္သုံး ျခင္းကိုမေတြ႕ရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ”၈၈ေနာက္ပိုင္းမွာ ေသဒဏ္ ေပးတာမရွိဘူး။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ေသဒဏ္သမားေတြက တစ္သုတ္ၿပီးတစ္ သုတ္လြတ္သြားတာေပါ့”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ ေသဒဏ္က်ခံရသူအခ်ိဳ႕သည္ တစ္ကြၽန္း(သို႔မဟုတ္)ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္သြားေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။ ”အခုလက္ရွိ ေသဒဏ္က် ေနတဲ့အက်ဥ္းသားေတြရွိတယ္။ သူတို႔ကို ေသဒဏ္အျဖစ္ မေပးရ ေသးဘူး။ မေပးေသးတာေပါ့။ ေသဒဏ္ကဖ်က္ထားတာမဟုတ္ ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေသဒဏ္က်ခံထိုက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွာ တင္ကူးႀကံ႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူသတ္မႈပုဒ္မ-၃ဝ၂(၁)(ခ)၊ ခုနစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထိုက္ေသာျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေနစဥ္ လူသတ္မႈပါက်ဴးလြန္သည့္ ပုဒ္မ-၃ဝ၂(၁)(ဂ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ ကန္မႈပုဒ္မ-၁၂၂ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီး၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေသဒဏ္အမိန႔္ကို ခ်မွတ္ပါက ေသဒဏ္ အတည္ျပဳမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တရား လႊတ္ေတာ္သို႔ အတည္ျပဳမႈဖြင့္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ေသဒဏ္က်ခံရသူအေနျဖင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသ ႀကီး /ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္(တစ္ဦးထိုင္)၊ အထူးအယူခံ (ႏွစ္ဦးထိုင္)၊စာခြၽန္ေတာ္အထိ အဆင့္ဆင့္တက္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ပယ္ခ်ပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အ သနားခံစာတင္ႏိုင္ေၾကာင္း တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

အယူခံအဆင့္ဆင့္တက္ ေရာက္မႈမွာ အခ်ိန္ကာလအား ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ အယူခံအဆင့္ဆင့္အားလုံးကုန္ဆုံးပါက အခ်ိန္မေ႐ြးႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ”ႀကိဳးေပးတာကို အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္တာမရွိဘူး။ သမၼတ အသနားခံစာၿပီးရင္ မရွိေတာ့ဘူး။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ ဘယ္ေတာ့ ႀကိဳး ေပးမွာလဲဆိုတာ”ဟု တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးကဆက္လက္ ေျပာသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အ ေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၂ဝ၄ (ခ)အရ သမၼတသည္ ကာလုံႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ကာ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးပါက ေသဒဏ္က်ခံသူ မ်ားပါဝင္ၿပီး တစ္ကြၽန္းျပစ္ဒဏ္ ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။

ေသဒဏ္အမိန႔္ေပးေသာ္ လည္း ႀကိဳးေပးစီရင္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ေျပာ၍မရဘဲ ဥပေဒအခြင့္အ ေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ႏိုင္ငံ သားအခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း အၿငိမ္းစားေထာင္မႉးႀကီး ဦးခင္ ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ ေသဒဏ္ အမိန႔္ခ်မွတ္ပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈကို ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္တို႔က လိုလားလ်က္ရွိသည္။ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ျပည္သူတစ္ဦးက ”ေသဒဏ္ကခ်သာခ်တာ။ ဘယ္လိုစီရင္ လိုက္လဲဆိုတာမသိရဘူး။ ဒီအ ေပၚမွာ ပီပီျပင္ျပင္လုပ္သင့္တယ္” ဟု ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါက အထက္တရား ႐ုံးအဆင့္ဆင့္သို႔ တရားလိုႏွင့္ တရားခံႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံး တက္ ေရာက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္တံ တားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီႏွင့္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္း ကိုေနဝင္းတို႔ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံး၊အထူးခုံ႐ုံးက တရားခံၾကည္လင္းကို မေသမခ်င္းႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ေစ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၂၃ႏွစ္၊ တရားခံ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို မေသမခ်င္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ရန္၊ တရားခံ ေဇယ်ာၿဖိဳးကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ႏွင့္ ေအာင္ဝင္းထြန္းကို ေထာင္ဒဏ္သုံး ႏွစ္က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

Credit :Yangon Media Group

Loading...

Facebook Comments