ေရႊမႏၲေလး သိကၡာက်ခဲ့ရၿပီ…..ဒီလို ေကာင္မ်ိဳးကို နိုင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ

နိုင္ငံပုံရိပ္ ၿမိဳ႕ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေခ ြးသား လယ္သာအက် ႌ အနက္ေရာင္နဲ႔ေကာင္ကို သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးပါယမန္ေန ႔ေန႔လယ္(12:30)ဝန္းက်င္ 83-37 ေထာင့္က ဆိုင္ကယ္ဝိုင္းမွာ ျဖစ္သြားတာပါ

ဧည့္သည္နိုင္ငံျခားသူေလးမွာ ရွက္လည္းရွက္ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ေပါ့ဗ်ာ

သူ႔အိပ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ဖုံးကို နိုင္ငံျခားသူက ဖုန္းမခိုးဘဲနဲ႔ ခိုးပါတယ္ဆိုၿပီးဇ ြတ္အတင္းလုပ္ ေနာက္ဆုံး အဲ့ေကာင္ဖုန္းက သူ႔အိတ္ထဲက ျပန္ထ ြက္တာ—-

သြားၿပီ $ရွက္လွလွကြဲရၿပီေပါ့ ေရႊမႏၲေလး သိကၡာက်ခဲ့ရၿပီ ျမန္မာနိုင္ငံ … လွပတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕က $ေရးမပါတဲ့ ေခြးသားတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အားလုံးနစ္နာလိုက္ရၿပီးးးးးးးး။

Credit:Thutasone
Video: Aung Mue

Loading...

Facebook Comments