သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္ အယူခံေလ်ာက္ထားမႈ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၇တြင္အမိန္႔ခ်မည္

ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗြီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံဝင္ထားမႈကို ရန္ကုန္အေ႐ွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရားရံုးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္ ယေန႔တြင္ အၿပီးသတ္
သတ္ေလ်ာက္လဲခ်က္ၾကားနာခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံကို ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္က ရာဇဝတ္အယူခံမႈအမွတ္- ၁၈၁ / ၂၀၁၈ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္သည္ မူးယစ္ေဆးဝားသံုးစြဲ၊ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိ ျဖန္႔ျဖဴးမႈျဖင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ ျပစ္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ၅ ႏွစ္ စုစုေပါင္းေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည္။

TCM

Credit : News Watch

Loading...

Facebook Comments