ျမန္မာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ အေမရိကန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေရာက္ရွိလာ

ျမန္မာဆရာ၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားမည့္ အေမရိကန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာ သည္။

“ သူတို႔ေတြ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ အသစ္စက္စက္ေရာက္ရွိလာတဲ့ အေမရိကန္ပိစ္ေကာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးမဲ့ ဆရာ/မ မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔နဲ႔အတူ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါဦး” ဟု ပိစ္ေကာျမန္မာ (Peace Corps Myanmar ) မွ ဇန္နဝါရီလ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးရန္ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ အတိအက်ကိုမူ မသိရေသးေပ။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ေလးလတာ သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးေနေၾကာင္း သိရၿပီး တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ျမန္မာဘာသာစကား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္တက္ေရာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးရန္အတြက္ အေမရိကန္ Peace Corps အဖြဲ႕မွ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၆ ဦးျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၆ ဦး လာေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အေမရိကန္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ Peace Corps အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ပညာရည္အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အရည္အေသြးမီ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Credit :www.mizzimaburmese.com

Loading...

Facebook Comments