ျမန္မာဂႏၳ၀င္အဆိုေတာ္ႀကီးဦးမင္းေနာင္ (ကိုမင္းေနာင္)ကြယ္လြန္ေလၿပီ

ျမန္မာဂႏၳ၀င္အဆိုေတာ္ႀကီး ဦးမင္းေနာင္ (ကိုမင္းေနာင္)သည္ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ ညေန ၅း၄၅ နာရီက အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ံု ၇ လႊာ၊ အခန္းနံပါတ္ ၁၇ တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္မွ သားသမီးမ်ား လာေရာက္ျပဳစုၾကေသာ္လည္း သူေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍၎။ အသက္အရြယ္အရလည္း ႀကီးရင့္ၿပီးျဖစ္၍ ျပန္လည္ေနေကာင္းရန္ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ၾကဘဲ လက္လႊတ္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇနီးအဆိုေတာ္ရီေလး (ေဒၚရီေလး)ကလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးျပဳစုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေသျခင္းတရားကို မည္သူမွ်မတားႏိုင္၍ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ကိုမင္းေနာင္ (ဦးမင္းေနာင္)သည္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ ေတးမ်ားစြာကို သီဆိုခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္မင္းသားအျဖစ္လည္း ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က စည္သူဘြဲ႕ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ကိုမင္းေနာင္သည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၈၉ ႏွစ္
ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

က်န္ရစ္ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ ေန႔လယ္ ၃ နာရီမွာ ေရေ၀းသုသာန္တြင္ မီးသၿဂိ္ဳဟ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးျဖစ္သူ အဆိုေတာ္ႀကီး ေဒၚရီေလး၊ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုမင္းဦး၊ ေမာင္ေနလင္း၊ သမီးကလ်ာမင္းမင္းဦးတို႔ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။

Credit : News Watch

Loading...

Facebook Comments