လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏုိင္တဲ့ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္လိုက္ျပီ

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကိုသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားတဲ့စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခြင့္ျပဳဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပန္လည္က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္လည္း ဓေလ့ထုံးစံအရ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳသင့္တယ္လုိ႔ အတည္ျပဳထားတာပါ။

အဲဒီလိုခြင့္ျပဳတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြ၊ စုိးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အဲဒီအခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္လုိက္တာပါ။

အဲဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မၾကာခင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကုိ၀င္းကုိကုိလတ္ ေပးပုိ႔တာပါ။

Credit :RFA Burmese

Loading...

Facebook Comments