အေကာင့္သူခိုးမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့ရသူ ( သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားေလး အာကာဦ

အာကာဦး။ အသက္ (21) ႏွစ္။ ေက်ာင္းသားေလး။ HaHa-Monywa Funny Group ၏ founder။

သူထူေထာင္ခဲ့သည္ Haha-monywa funny group ေလး Like ၂ သိန္းေက်ာ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အေကာင့္သူခိုး မသမာသူမ်ား ေလာဘတက္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ ရိုးသားသည့္ေက်ာင္းသားေလး၏ ေဖ့ဘြတ္ အေကာင့္အခိုးခံလိုက္ရသည္။ သူ ႏွစ္ႏွ္စ္ေက်ာ္ ျပဳစုထူေထာင္လာခဲ့ရသည့္ page ေလး အေကာင့္သူခိုးမ်ားေနာက္ပါသြားခ်ိန္တြင္စိတ္ထိခိုက္ၿပီး

ထိုေန႔တြင္ပင္ ဆုိင္ကယ္ အက္ဆီးဒင့္ျဖစ္ကာ အသက္ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။သူႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဝါသနာအေလ်ာက္ ဟာသ ဗီြဒီယိုေလးမ်ား တင္ကာ ပရိတ္သတ္မ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ facebook page ေလး အေပၚတြင္သူထားသည့္ သံေယာဇဥ္ အတိုင္းအတာ အား သူသာလ်င္ နားလည္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

အေကာင့္ခိုးသြားသူမွ (Facebook Acc /Page / Group ေရာင္းဝယ္ေရး) group တြင္ like ၂သိန္းရွိ ေပ့အား ေရာင္းလိုသည္ေၾကညာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦးက ထုိေပ့အား ဝယ္လိုသည္ဟုဆက္သြယ္ၿပီး 380000 က်ပ္ ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သြားသည္။ ထိုေငြအား ဖုန္းနံပါတ္ 9779137371 အား wave အေကာင့္ျဖင့္လႊဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ လႊဲေပးလိုက္ရသည္။

ထုိေပ့ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီး 24 နာရီျပည့္ၿပီးေနာက္ ဝယ္ယူထားသူထံမွ ျပန္လည္ ခိုးယူၿပီး ေနာက္တစ္ဦးထံ 430000 က်ပ္ ျဖင့္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ႀကိဳးစားျပန္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ဝယ္ယူမည့္သူမွ bank အေကာင့္မသံုးဘဲ wave မွ ေငြလႊဲခိုင္းျခင္းကို သံသယ ဝင္သျဖင့္ ဘဏ္အေကာင့္သာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထုိအခါ မံုရြာရွိ ဖုန္းဆုိင္တစ္ဆုိင္အား ဖုန္းဝယ္လိုသည္။ ေငြယခုလႊဲပါမည္။ ဘဏ္အေကာင့္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုၿပီး ထုိဖုန္းဆုိင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ရေသာအခါ page ဝယ္မည့္သူအား ယခုအေကာင့္အား ေငြလႊဲေပးပါရန္ ႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းအေကာင့္ျဖစ္သည္ဆုိၿပီး ေငြလႊဲရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယေျမာက္ page ဝယ္မည့္သူမွ သံသယ ဝင္စရာ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ခုိးယူထားျခင္းမွန္း သိရွိသျဖင့္ ဝယ္ဟန္ေဆာင္ကာ page ကုိ ယူထားၿပီး ပထမ ေငြေခ်ထားသူထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပထမဦးဆံုး ဝယ္ယူသူလက္ရွိပုိင္ရွင္မွလည္း ထုိေပ့မွာ ခုိးယူထားျခင္းမွန္း မသိရွိဘဲ ဝယ္ယူထားခဲ့မိျခင္းျဖစ္ၿပီး အေကာင့္မူလ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ အာကာဦးမွာ ထုိစိတ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္းသိခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ကာ page profile photo အား အာကာဦး ဓါတ္ပံု ခ်ိန္းထားခဲ့သည္။

သူမ်ား အားထုတ္မႈကို အေခ်ာင္လိုခ်င္သည့္ အေကာင့္သူခိုးတစ္ဦးေၾကာင့္အသက္ဆံုးရံႈး ခဲ့ရသည့္ အာကာဦးအတြက္ စိတ္ထိခိုက္စြာျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ သူခိုးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း သူတစ္ပါးကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ HaHa-Monywa Funny Group အက္ဒမင္ေလး အာကာဦး ေကာင္းရာသုဂတိ လားပါေစ။

Loading...

Facebook Comments