လာမည့္ (၇၂)နာရီအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PABUK ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေန

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဗီယက္နန္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PABUK(36W)သည္ အေနာက္၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားအနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္းသို႕ ဇန္နဝါရီလ(၅)ရက္ေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ကိုကိုးကၽြန္းအနီးမွ ဇန္နဝါရီလ(၇)ရက္ေန႕နံနက္ပိုင္း၌ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

မုန္တိုင္း PABUK ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ(၅)ေန႕၌ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ ေလတိုက္ႏွဳန္း အေျခအေနကိုလည္း ပံုမ်ားပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းနီးေရလုပ္ငန္း လုပ္ကြက္ 15-96 အတြက္ ဇန္နဝါရီလ(၆)ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနကိုလည္း တင္ျပေပးထားပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လာမည့္ (၇၂)နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနအား သိရွိႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

MMweather Page

Loading...

Facebook Comments