အဂတိမႈျဖင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စာေရးမတစ္ဦးကို ရံုးထုတ္စစ္ေဆး

အဂတိအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမတစ္ဦးအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရား႐ုံးမွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယေန႔ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ေငြေၾကးေပးခဲ့သည့္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ ၂ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေပးခဲ့ရသည့္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ” ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကယ္ ေပးခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႔လည္း ေပးရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာရတာပါပဲ။”ဟု ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကုမၸဏီအားလုံးနီးပါး ေငြေပးခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေငြေပးခဲ့ရသည့္ ယင္းကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

၂၀၁၇/၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြဘတ္ဂ်က္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရန္ပုံေငြဘတ္ဂ်က္တို႔မွ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ခြဲေဝရာတြင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမႉး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ ၆ ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္ (၁၀.၂၇၈) သန္း ေက်ာ္အား “႐ုံးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္” ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို မမွန္မကန္ပိတ္ပင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ အပိုေၾကး ျဖတ္ေတာက္ ေတာင္းခံရယူ၍ အဂတိလိုက္စားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမႉး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးက “တိုင္း႐ုံး ရန္ပုံေငြဆိုၿပီး ေတာင္းခဲ့တာပါ။ အရင္ ဒါမ်ိဳး မေပးရဘူး။”ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္ေသးၿပီး ၎ႏွင့္အမႈတြဲျဖစ္ေသာ တိုင္းဦးစီးမႉး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္မွာ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ ထပ္မံ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit :www.mizzimaburmese.com

Loading...

Facebook Comments