ႀကံခင္းထဲက ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ျမန္မာကေလးအေလာင္းေတြ ့ျပီ

ဆူဖန္ဘူရီခရိုင္ထဲမွာဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန့ကတည္းကႀကံခင္းထဲမွာေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ၂ႏွစ္သားအရြယ္ျမန္မာကေလးဟာ သူေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ေနရာရဲ ့ငါးကီလိုမီတာအကြာေရကန္ထဲမွာေသဆံုးေနတဲ့အေလာင္းကုိဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန့မွာေတြ ့ ရေႀကာင္းဆူဖန္ဘူရီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာဆုိပါတယ္ ။

လက္ရွိမွာေတာ့သူဘယ္လိုေသဆံုးသြားခဲ့သလဲဆုိတာကုိသိရွိဖို့စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို့အတြက္ အေလာင္းကုိ ေဆးရံံုကိုယူေဆာင္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္ ကေလးအေလာင္းကေတာ့ပုတ္ပြေနျပီျဖစ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္ ။

SAW

Loading...

Facebook Comments