အသက္၆၀ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားမွ ၁၃ႏွစ္ မိန္းကေလးငယ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိမ္းက်င့္

အသက္၆၀ေက်ာ္ အဖိုးႀကီးမွ ၁၃ႏွစ္ေက်ာ္ မိန္းကေလးငယ္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ့ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ တလုပ္လပ္ေရွ႕အပိုင္(၄)၌ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ကနဦး သတင္းရရွိပါတယ္။

မုဒိမ္းမႈ က်ဳးလြန္သူ ဦးတင္ေအာင္ေလး(ခ) ဦးျပဴးတူး (၆၀)ႏွစ္တလုပ္လပ္အပိုင္(၅)ေနသူမွ မမိုးမမ (၁၃)ႏွစ္ တလုပ္လပ္အပိုင္(၄) အရြယ္မေရာက္ေသးသူအား အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ့ ျဖစ္ပြားသျဖင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ၃၇၆ ျဖင္႔ ဖမ္းဆီအေရးယူ ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္

Credit: Realthadin

Loading...

Facebook Comments