အသုဘပို႔ၿပီး ျပန္လာရင္ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ လက္ေဆးရသည့္ ရိုးရာယံုၾကည္မႈ အေၾကာင္းအရင္း

တေရာ္ကင္းပြန္းကို ဘာေၾကာင့္ အသုဘပို႔က ျပန္လာရင္ အသုံးျပဳရလဲဆိုတာ သိရေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒြတၱေဘာင္မင္းႀကီးဟာ စစ္တိုက္ၿပီးျပန္လာေတာ့ ပန္ထြာမင္းသမီးရဲ႕ တိုင္းျပည္မွာ တစ္ညဝင္ အိပ္ခဲ့တယ္။ ပန္ထြာမင္းသမီးဟာ မင္းႀကီး ဘုန္းကံနိမ့္ေအာင္ ဆိုၿပီး မီးေနသည္ထမီနဲ႔ ရက္လုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါကို မ်က္ႏွာသုတ္ဖို႔ ေပးခဲ့တယ္။ မင္းႀကီးလည္း အဲဒီမ်က္ႏွာသုတ္ပဝါကို မ်က္ႏွာသုတ္လိုက္တာ ဘုန္းနိမ့္ၿပီး နဖူးကမွည့္ရွင္ဟာကြယ္ခဲ့တယ္။ မင္းႀကီးလည္း ဘုန္းနိမ့္မွန္း သိၿပီးျပန္လာခဲ့တယ္။

လမ္းေရာက္ေတာ့ မိုး႐ြာတဲ့အတြက္ တေရာ္ပင္ေအာက္မွာ မိုးဝင္ခိုခဲ့တယ္။ တေရာ္ကင္းပြန္းက စီးက်လာတဲ့ မိုးေရဟာမင္းႀကီးအေပၚက်ၿပီး ဘုန္းက်က္သေရရွိေစတဲ့ မွဲ႔ရွင္ဟာ ျပန္ေပၚလာခဲ့တယ္။ မင္းႀကီးလည္း တေရာ္ဟာ ဘုန္းက်က္သ ေရရွိေစတယ္ဆိုၿပီး ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာကို မၾကာခဏ လုပ္ေပးတာကစၿပီး ျမန္မာဘုရင္ အဆက္ဆက္ဟာ တေရာ္ကင္းပြန္းနဲ႔ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာကို ျပဳလုပ္တဲ့ အယူအဆ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။

ကင္းပြန္းသီးရဲ႕ အာနိသင္က အပုပ္အစပ္ႏိုင္တာပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အပုပ္နံ႔ နံပါေစ ကင္းပြန္းသီးကို မီးျမႇိဳက္လိုက္ရင္ အပုပ္နံ႔ အားလုံး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေခါင္းက အနံ႔ကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကင္းပြန္းသီးက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဘုန္းက်က္သေရရွိဖို႔ကို တေရာ္က စြမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ အသုဘပို႔ ျပန္လာတဲ့အခါေတြ မီးေနသည္အိမ္က ျပန္လာတဲ့အခါေတြမွာ တေရာ္ကင္းပြန္းကို အသုံးျပဳၾကတာ ဒီေန႔အထိပါပဲ။

Credit: ဦးျမင့္ခိုင္ (စိတ္ပညာ)

Loading...

Facebook Comments