ဘုရားကိုရည္မွန္းၿပီး အေ၀းကေန၍ အက်ိဳးရေအာင္လွဴဒါန္းပူေဇာ္နည္း

ဘုရားကို ရည္မွန္း၍ ပန္းစသည္တို႔ကို ပူေဇာ္ၾက၏။

ထိုကဲ့သို႔ ပူေဇာ္ရာ၌ အက်ိဳးရ၊ မရ၊ ေရွးကပင္ စဥ္းစားဖူးၾကပါသည္။

အက်ိဳးရမွဳ မရမွဳမွာ ပူေဇာ္သူမ်ား၏ ေစတနာသာ ပဓာနျဖစ္၏။

မိမိ၏စိတ္ေစတနာက ဘုရားကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါလွ်င္

ကုသိုလ္ေစတနာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧကန္အက်ိဳးရႏိုင္ပါသည္။

.

ဤကမၻာမွ ျပန္၍ ေရတြက္ေသာ္ တစ္ရာ့တစ္ဆယ့္ရွစ္ကမၻာထက္၌

အတၱဒႆီဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခဲ့၏။

.

တစ္ေန႔သ၌ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းကင္၌ သံဃာေတာ္ အၿခံအရံႏွင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္လိုက္ရ၏။

.

ထို႔ေနာက္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူေနေသာ ဘုရားရွင္ကို

ရည္မွန္း၍ ပန္းနံ႔သာ စသည္တို႔ကို အေ၀းမွ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေလသည္။

.

ထိုေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ မလားရဘဲ ေဂါတမျမတ္

စြာဘုရား လက္ထက္၌ “ေဒသပူဇကမေထရ္” ဟု ထင္ရွားေသာ

ရဟႏၱာတစ္ပါး ျဖစ္လာေလသည္။

.

ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ကလည္း မိမိအိမ္တြင္

ကိုးကြယ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္သည္ သက္ရွိထင္ရွား

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကိုယ္တိုင္ သီတင္းသံုးစံပယ္ေတာ္မူ

သကဲ့သို႔ ရိုရိုေသေသ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္သင့္ေၾကာင္း

တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ။
.

မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

{ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္}

Thanks;
Credit: ဦးသိန္းေ၀

Loading...

Facebook Comments