ေရႊတိဂံုဘုရား အလွဴရွင္ေတြရဲ႕က်ိန္စာ ( ေၾကာက္စရာ က်ိန္စာ )

ငါခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ လႉသည့္အတိုင္း တလံုးတဆံျခမ္းမွ် လုယက္ဖ်က္ဆီးေသာသူတို႔သည္ လာလာသမွ် ဘုရားတကာ အဆူဆူခြၽတ္၍ မကြၽတ္သည္ ျဖစ္ေလေစ။

ေရႊတိဂံုဘုရား အလွဴရွင္ေတြရဲ႕က်ိန္စာ ( ေၾကာက္စရာ က်ိန္စာ ) 2

သစ္ငုတ္တိုသည္ အၫြန္႔မေပါက္သကဲ့သို႔ ႐ွိေလေစ။ ဝါဂြမ္းတစ္လွည္းကို မီးအကြၽမ္းဖုတ္၍ ျပာမရသကဲ့သို႔ ႐ွိေလေစ။

ျမစ္မေၾကာတြင္ ဆားေလွေမွာက္သည္ တေပါက္မတင္ ျပဳန္းတီး ေျပာပ်က္သကဲ့သိုဝ္ ျဖစ္ေလေစ။

မ႐ွိမဲ့လ်င္ တီကြၽတ္ေမွ်ာ့လွ်င္ျဖစ္ေလေစ။

ေရႊတိဂံုဘုရား အလွဴရွင္ေတြရဲ႕က်ိန္စာ ( ေၾကာက္စရာ က်ိန္စာ ) 3

ႏူဝဲႏူနာျဖစ္၍ တိုေလေစ။

တဆုတ္တလက္ဖက္မွ် ေတာင္းရမ္း၍ မရသည္ ျဖစ္ေလေစ။

ေရႊဖလားႀကီးကိုခြဲ၍ ဒိဌာန္က်ိန္ခဲ့ေတာ္မူသည္။ ေရႊဖလားကြဲသည့္အတိုင္း ကြဲေလေစ။

ေရဖိတ္သည့္အတိုင္း တေပါက္မတင္ ျပဳန္းတီးေပ်ာက္ပ်က္ ျဖစ္ေလေစဟု ဒိဌာန္လႉေတာ္မူသည္။

ေရႊတိဂံု ေစတီ ႀကီးဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ရဲ႕ဆံေတာ္အစစ္ဌာပနာ ထားတာမို႔ေစတီ တည္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေ႐ွ႕မင္းမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္ အလူွ႐ွင္မ်ားရဲ႕သစၥာနဲ႔ တိုင္တည္ခဲ့တဲ့က်ိန္စာေတြတည္႐ွိခဲ့တာမို႔ စစ္မွန္တဲ့ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္စစ္ေတြက စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ယံုၾကည္တယ္။

ေရႊတိဂံုဘုရား အလွဴရွင္ေတြရဲ႕က်ိန္စာ ( ေၾကာက္စရာ က်ိန္စာ ) 4

ေ႐ွးအလႉ႐ွင္ေတြရဲ႕ က်ိန္စာ ေၾကာက္စရာႀကီးဗ်ာ။

Credit:Thutasone

Loading...

Facebook Comments