ကေလးမ်ား ဓာတ္မတည့္ျခင္းျပႆနာ ကေလး ေလနာေရာဂါ ေဒါက္တာလြင္သန္႔

ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါႏွင့္ ဆင္တူေပမဲ့ ဓာတ္မတည့္ျခင္းဟာ ရင္ဘတ္အတြင္းမွ ခံစားရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွာေခါင္းႏွင့္ မ်က္ လုံးရွိ အေပၚယံအေျမႇးပါးတို႔မွ ခံစားရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ႏွာမႊန္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း ေခၚဆို ႏိုင္ၿပီး ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ မ်က္လုံး ယားၿပီး မ်က္ရည္ယိုျခင္း ခံစားရတယ္။ ေႏြဦးေပါက္ႏွင့္ ေႏြရာသီမွာ ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိၿပီး ပန္းပြင့္၊ ျမက္ခင္းႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားမွ ထြက္လာတဲ့ ပန္းဝတ္မႈန္မ်ားနဲ႔ အမႈန္အမႊား ေတြေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္တတ္တယ္။

ဓာတ္မတည့္သူတစ္ဦးဟာ ပန္းဝတ္ မႈန္ တစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီး မတည့္ျခင္း ျဖစ္တတ္ တယ္။ ကေလးငယ္ႏွာေခါင္းပိတ္ေန တဲ့အတြက္ ပါးစပ္ဟၿပီး  အသက္ရွဴေနတာ ေတြ႕ရမယ္။ သည္လို ဓာတ္မတည့္ျခင္းဟာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ေလ့ရွိၿပီး ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး မ်ားမွာ သိပ္ျဖစ္ေလ့ မရွိဘူး။ အခ်ိဳ႕ကေလး ေတြမွာ တိရစ ၦာန္ရဲ႕ အေမြးအမွင္ေတြ ရွဴမိ ရင္ စိုးရိမ္ရတယ္။ ဓာတ္ မတည့္ အဖ်ားေရာ ဂါဟာ ခဏသာခံစားရတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ဆိုး႐ြားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ မရွိဘူး။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား – ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ ယိုျခင္း၊ မ်က္လုံးယားျခင္း၊ နီျခင္း၊ မ်က္ ရည္ ယိုျခင္း ျဖစ္တယ္။

မိဘလုပ္ေပးရန္- ကေလး ထပ္ခါတလဲလဲ ႏွာေခ်ေနရင္ တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ အေအးမိေရာဂါ ျဖစ္ေနလား။ ေသခ်ာေအာင္ ကိုယ္ အပူ ခ်ိန္တက္ျခင္း ရွိမရွိ အဖ်ား တိုင္း ၾကည့္ သင့္ တယ္။ ကေလးရဲ႕ မ်က္စိကို ပြတ္ ျခင္း ေၾကာင့္ မ်က္စိကို ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္တဲ့ အတြက္ မ်က္စိ မပြတ္မိေစဖို႔ သတိေပးရ မယ္။ မ်က္စိယားတာ သက္သာေအာင္ သန႔္ရွင္းတဲ့ ေရေအးေအးနဲ႔ မ်က္စိေဆးေပး ရမယ္။

ဆရာဝန္နဲ႔ျပ – ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသဖို႔ လိုမယ္။ ကေလးဟာ ၿငိမ္ၿငိမ္မေနႏိုင္ေအာင္ ခံစား ေနရရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသရမယ္။

ဆရာဝန္လုပ္ရန္ – ကေလး ႏွာေခါင္း ပိတ္ ေနရာကေန ပြင့္သြားေစမယ့္ ႏွာေခါင္း အတြင္း အစက္ခ်ေဆးထည့္ေစျခင္း (သို႔) အင္တီပါေတမင္း (Antishistamine) ပါ ေဆးရည္ (သို႔) ေဆးျပား (သို႔) လိမ္းေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ၫႊန္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ လကၡဏာ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးပါလိမ့္မယ္။

ကေလးခံစားရတဲ့ လကၡဏာမ်ား အလြန္ျပင္းထန္ေနရင္ ဆရာဝန္က ကေလးနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့ ပ စၥည္းကို ကေလးအေရ ျပားမွ ဓာတ္ခြဲစမ္သပ္ျခင္းနဲ႔ ရွာေဖြေပးလိမ့္ မယ္။ မတည့္တဲ့ပစၥည္းအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဓာတ္မတည့္မႈ မျဖစ္ေအာင္ကာ ကြယ္ေဆးနဲ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး ကုသေပးရလိမ့္ မယ္။ ေဆာင္းရာသီမွာ ဓာတ္မတည့္ ေရာ ဂါ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

မိဘလုပ္ရန္ – ျပင္ပမွာ အမႈန္အမႊား ထူ ေျပာ တဲ့အခ်ိန္၊ ျမက္ခင္းျပင္မွာ ျမက္ ရိတ္ ၿပီးစအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကေလးကို ထြက္ မကစား ေစသင့္ဘူး။ ကေလးအိပ္ရာေဘး မွာ ငွက္ေမြးယပ္ေတာင္၊ တံျမက္စည္း၊ ဂြမ္း အက်ႌ အေမြးပြပြ မထားရွိသင့္ဘူး။ အိမ္အ တြင္း ဖုန္ မထူထပ္ေစသင့္ဘူး။ ဖုန္မႈန႔္မ်ား ေၾကာင့္ ေရာဂါ ပိုမိုခံစားရတယ္။ အျပင္ကို ကေလးငယ္ပါေခၚသြားရင္ အေရးေပၚ ပစၥည္းေလးမ်ား သယ္ေဆာင္ခဲ့ရမယ္။ စကၠဴလက္ကိုင္ပဝါ၊ မ်က္စဥ္းေဆး၊ကေလး မ်က္လုံးသုတ္ဖို႔ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါႏွင့္ လို အပ္တဲ့ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ရပါမယ္။

အဖ်ားေရာဂါဟာ ပန္းနာရင္က်ပ္နဲ႔ လည္း တြဲၿပီး ေတြ႕ရတတ္တယ္။ အသက္ ကို ခက္ခဲစြာ ရွဴထုတ္ေနရၿပီး ဝမ္းဗိုက္ အတြင္းဘက္ ခ်ိဳင့္ဝင္သြားျခင္း၊ အသက္ရွဴ မဝျခင္း၊ အသက္ရွဴရင္ အသံျမည္ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားပါ ျပာလာျခင္းက ပိတ္ေနတဲ့ ေလႁပြန္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ရွဴမဝ၊ ရင္ က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ကာ ဆိုးေစတယ္။

အခ်ိန္မီကုသဖို႔ လိုုပါတယ္ – ဆရာဝန္က ရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေအာင္ ဆာမ်ဳတစ္ ေမာရွဴေဆး (သို႔ ) စတီး႐ြိဳက္ရွဴေဆးရွဴေစျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွဴေစျခင္းအျပင္ ရင္က်ပ္ ေပ်ာက္ေစဖို႔ ဆာဖ်ဴတေမာေဆးနဲ႔ အ ေမာက္ဆလင္ကို ေပးတယ္။

ကေလးေလနာျခင္း – ေလးလ ေအာက္ အ႐ြယ္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားတဲ့ ေလ နာ ေရာဂါမွာ မ်က္ႏွာနီျမန္းကာ ဗိုက္နာလြန္း၍ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေကြးေကြးၿပီး ေအာင့္သည့္ ေဝဒနာကို ခံစားရတတ္သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပါက ကေလးကို မိသားစု ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ကေလး အထူးကု ဆရာဝန္ျဖင့္ ျပသသင့္တယ္။

အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို မသိႏိုင္ ေသာ္လည္း ကေလး ေလးလအ႐ြယ္ ျဖည့္ စြက္ေဆးေကြၽးရာမွ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိၿပီး အဆိုးဆုံးက ညဘက္တြင္ ေအာင့္တတ္၍ ေလးလေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ကင္း သြားတတ္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား- ကေလးသည္ ညေနစာစားခ်ိန္ ေန မထိထိုင္မသာျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာနီရဲေနကာ ဒူးေလးကို ဝမ္းဗိုက္ရွိ ရာဘက္ ေကြးေကြး ေလး လုပ္ထားတတ္ သည္။     အိပ္ေပ်ာ္ေနရာ မွ ႐ုတ္တရက္ ေကာက္ကာငင္ကာ ဗိုက္နာ၍ ထငိုတတ္ သည္။

တစ္ေန႔လုံး ေနထိုင္ေကာင္း ပါလ်က္ ညေန သို႔မ ဟုတ္ ညဥ့္ဦးပိုင္း ေလနာ ျဖစ္ ျခင္းမွာ ကေလးငယ္အတြက္ စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္း မရွိတတ္ ပါ။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးကို ေခ်ာ့ျမႇဴ ေနက်အတိုင္း ေခ်ာ့ေပးရမယ္။ တိုက္ေကြၽး သည့္ေဆး၊ ဥပမာ- ဂ႐ိုက္ မစ္ခ်ာ၊  နာနာ ကစ္ကို ႏွစ္ဇြန္းတိုက္၊   ေရ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ တိုက္ေကြၽး ၿပီး ေဘာင္းဘီ အဝတ္လဲေပး၊ ဆီးတည္ ေပးၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ေအာင္ ပခုံး ေပ ၚမွာ ေမွာက္လ်က္ထား၍ ခ်ီကာ လမ္း ေလွ်ာက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာကို အသာအယာ လက္ျဖင့္ပြတ္ေပးျခင္း၊ ရင္ခြင္တြင္ ေထြး ပိုက္ ျခင္းမ်ား လုပ္ေပး ရမည္။ ေရေႏြး အိတ္ျဖင့္ ကေလး၏ ဝမ္းဗိုက္ ကို အေႏြး ဓာတ္ ေပးရမည္။ ဆရာဝန္ၫႊန္ ၾကား သည့္ အတိုင္း အခ်ိန္မွန္မွန္ တိုက္ေကြၽးရ မည္။ ဗိုက္နာေလ့ရွိသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးေပး ၿပီး ကေလး ေလနာမည့္အခ်ိန္ကို ကာကြယ္ တားဆီး ေပး ရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ဗိုက္နာျခင္း ကို ျဖစ္ ေစေသာ အစာမ်ိဳးကို ေရွာင္ေပး သင့္ သည္။

ဆရာဝန္ျပရင္-ညဘက္အခ်ိန္မေတာ္ ဗိုက္နာလွ်င္ ေခ်ာ့ေသာ္လည္း မသက္သာ ပါက ဆရာဝန္ျဖင့္ ျပရမည္။ ဆရာဝန္က ကေလး ခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာသက္သာ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္။ ေရာဂါမ ရွိေၾကာင္း သိရလွ်င္ အစားအစာကို စိစစ္ ေပးၿပီး ဗိုက္ေအာင့္ေလနာ မျဖစ္ေစ သည့္ အစာကို ေကြၽးေမြးရပါမည္။ ကေလး ဆရာဝန္က ကေလးဗိုက္နာလွ်င္ ေဆးတိုက္ရန္ မိဘကို ရွင္းျပေပးလိမ့္မည္။

မိဘလုပ္ရန္-မိဘက ကေလး ေန႔လယ္ အခ်ိန္မွာ တစ္ေရးအိပ္စက္ အနားယူသင့္ သည္။ မိခင္၏ က်န္းမာေရး အေရးႀကီး သည္။ ညေနေစာင္းေရာက္ကတည္းက ကေလး စိတ္ၿငိဳျငင္မည့္ ကိစၥမ်ား ေရွာင္ ရွား ၿပီး ကေလးစိတ္ၾကည္လင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ရန္ ေခ်ာ့ျမႇဴရမည္။ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ ကေလးမိခင္မ်ားကို သူတို႔၏ ကေလး မ်ား ငယ္စဥ္က ေလနာထလွ်င္ ျပဳစုပုံကို ေမးျမန္း အေတြ႕ အႀကဳံ ယူသင့္သည္။ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေတြ႕ပါက လက္ခံ သင့္သည္။

အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါ လကၡ ဏာမ်ား- အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ပ်ိဳ႕အန္ ျခင္း၊ ဝမ္း ေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ ႂကြက္ သား မ်ား အေနျဖင့္ အေရခြံ ရႈံ႕လာ ျခင္း၊ ႂကြက္ တက္ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  အစား အေသာက္ ပ်က္ ျခင္း၊ ကိုယ္ပူျခင္း ျဖစ္လွ်င္ လိုအပ္ပါ က ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကား ခ်က္အတိုင္း ေဆး ႐ုံ တင္ရပါမည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး – တခ်ိဳ႕ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးမ်ားမွာ ဝမ္းမည္းမည္းသြားျခင္း၊ ပါးစပ္မွ အညိဳ ေရာင္အန္ျခင္း ျဖစ္တတ္၍ ေသြးလြန္တုပ္ ေကြးရာသီဆိုပါလွ်င္ မိမိ ကေလးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္သင့္ၿပီး ဖ်ားနာ ပါက ဆရာဝန္ၫႊန္ ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆး႐ုံမွာ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ၿပီး အေျခ အေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ရပါမည္။

Credit: ေဒါက္တာ လြင္သန္႔

Loading...

Facebook Comments