၂၇ ေခါက္သာ ႐ြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္ေ႐ႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ၿခံကား မလိုခ်င္မွအဆုံး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္

မနက္အာ႐ုံတက္တိုင္း ၂၇ေခါက္တိတိ႐ြတ္ဖတ္ေပးပါက မိမိဘဝတြင္ စိန္၊ေ႐ႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ အိမ္တိုက္ၿခံကားမလိုခ်င္မွအဆုံး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာေစ၏ ေတာေစာင့္နတ္၊ေတာင္ေစာင့္နတ္၊ ႐ုကၡစိုး၊ဘုမၼစိုး၊အာကာသစိုး၊ လူမိန္းမ၊လူေယာက္က်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊စုန္းကေဝ၊ အစိမ္းသရဲ၊နာနာဘာဝမ်ား၊ အတြင္း၃၇မင္း၊ အျပင္၃၇မင္း၊ ဘုတ္၊ဘီလူး၊နတ္စိုးနတ္ဝါးမ်ားပါ ခ်စ္ခင္လာ၏ ၊ေတာင္းတိုင္းတတိုင္းရ၏၊ သတိျပဳရန္မွာ ၂၇ေခါက္သာ႐ြတ္ရန္ႏွင့္ မနက္အာ႐ုံတက္ခ်ိနိ႐ြတ္ပါ၊ ကာေမသုကံေရွာင္ပါ၊ အျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ႏွင့္ ခက္ေလးေလးဘဲ႐ြတ္ပါ၊

Credit: Nay Zaw

Loading...

Facebook Comments