ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။ မႏွစ္က ဆိုးခဲ့

Read more

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ားေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မေမ်ာ္ လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္းတီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ၿပိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ

Read more

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားယူ၍လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သာလ်ွင္အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရိွပါလိမ့္မည္။မိမိအလိုဆႏၵျပည္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။

Read more

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။ မႏွစ္က ဆိုးခဲ့

Read more

ပတ္သက္ဖူးသြားရင္ တစ္သက္လံုး သင့္ရင္ထဲကို တသသက်န္ရစ္ေနေစမယ့္ ၿဗိစၦာရာသီဖြားမ်ား

ေဗဒင္သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ ရာသီခြင္အားလံုးထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ရာသီခြင္တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Scorpio လို႔ေခၚတဲ့ ျဗိစၦာရာသီဖြားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရာသီဖြားေတြဟာ ပတ္သက္မိသြားရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္ၾကီးပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွေမ့လို႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္လို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဒီရာသီဖြား မိန္းကေလးေတြေပါ့။ (၁) မီးဓာတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္

Read more

အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းက႑ (၁၆-၁၂-၂၀၁၈ မွ ၂၂-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ)

တနဂၤေႏြ ယခုအပတ္အတြင္း တနဂၤေႏြသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မ်ားေသာ္လည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္မလာေသး၍ စိတ္ေမာေနရမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအားတစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္ပါ။ စားေသာက္ကုန္၊ ဆန္၊ ပဲလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရွိမည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား အတိုက္အခံေပၚမည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္

Read more

ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းက႑ (၉-၁၂-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ)

အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးေနက်ျဖစ္တဲ့ ဆရာကကၤသူရဲ႕စႏၵသူရိယ နကၡတၱေဝဒ ေဟာစာတမ္းကို ႐ိုးရာေလးပရိသတ္ေတြအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ (၉-၁၂-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ) ရက္ေန႔အထိ ခုနစ္ရက္စာ တြက္ခ်က္လမ္းၫႊန္ေပးထားမႈကို ပုံတစ္ပုံခ်င္းစီမွာ တြဲဖက္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ယခုအပတ္အတြက္ တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔ကေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

Read more

တနလၤာသားသမီးတို႕ရဲ႕ စိတ္ေန့စိတ္ထား ႏွင့္ စိတ္သေဘာသဘာ၀

တနလၤာသားသမီးတို႕ရဲ႕ စိတ္ေန့စိတ္ထား -တနလၤာသားသမီး သတိုးသားျဖစ္ေစ၊သတိုးသမီးျဖစ္ေစ စိတ္သေဘာထား သိမ္ေမြးႏူးညံေနမည္ -လူတစ္ဘက္သားကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာဆို ဆက္ဆံလိုစိတ္ရိွမည္။တစ္ဖက္သားအေပၚ သနားညာတာေထာက္ခါးတတ္သူျဖစ္၍ ျဗဳန္းကနဲ မရက္စက္ႏိုင္ပါ -တည္တည္ေနတတ္၊႐ိုးသား၊ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပိး မျပတ္သားတတ္ပါ။အလြန္သံေယာစဥ္ႀကီးမားမည္ -လူတစ္ဖက္သား အေပၚခင္မင္လိုစိတ္၊တြယ္တာစိတ္၊ၾကင္နာစိတ္၊သနားစိတ္မ်ားတတ္သည္။လုပ္မိလ်ွင္လည္း လမ္းဆံုးတိုင္ လုပ္လိုစိတ္ရိွၿပိး လုပ္ၿပိးမွ

Read more

သင္​ ဘာ နကၡတ္ ​လဲဆိုတာ တြက္​ၾကည္​့လိုက္​ၾကရ​ေအာင္​

မိမိတို႕၏ ျမန္မာ ေမြးသကၠရာဇ္ ကို (၃) နဲ႕စား ၁ ၾကြင္းလွ်င္ နတ္ နကၡတ္ ၊ ၂ ၾကြင္းလွ်င္ လူ နကၡတ္ ၊ ၀ ၾကြင္းလွ်င္ ဘီလူး နကၡတ္

Read more

ခုႏွစ္ေန႔ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) လစာ ေဟာစတမ္း 1.12.2018 မွ 31.12.2018 ထိ

ဒီဇင္ဘာလ (၁) လစာ ေဟာစတမ္း 1.12.2018 မွ 31.12.2018 ထိ ခုႏွစ္ရက္သားသမီး တစ္လတာေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား တနဂၤ​ေႏြ ေငြေၾကးကိစၥလုပ္ငန္းမ်ား သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္။ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနလိမ့္မယ္။ အရာရာသတိထားေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္မဲ့ကိစၥမ်ား မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆံုးျဖတ္ပါနဲ႔။ အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး စိတ္ရႈပ္ေနရပါတယ္။

Read more