၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း – 10.1.2019 မွ 16.1.2019 အထိ

တနဂၤေႏြ ဒီလုိေန႔ရက္ေတြက အေပ်ာ္အပါးေတြမဖက္ဘဲ အလုပ္ေတြကို အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ကာလေတြ ပါပဲ။ မိမိဥာဏ္၊၀ီရိယေတြစိုက္ထုတ္ႏိုင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြကလဲ ျမင့္မားေနတတ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ပက္သက္ရင္ မိမိကိုပညာသင္ေပးခဲ့ဖူးေသာ ဆရာသမားေတြဆီကအၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားရရွိတတ္ပါတယ္။ အိုး အိမ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလုိ ၊အိမ္တြင္းစီးပြားေရးမ်ားလဲ အညံ့အဆိုးကင္းေနတတ္ပါတယ္။ မိသားစု အတြင္း မိမိကသာဦးေဆာင္သြားရင္ျဖင့္

Read more

စေလဦးပုညရဲ႕ ထီေပါက္ကိန္း ရွိမရွိ တြက္နည္း…..

၁။ မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို တည္ မိမိရဲ႕ ျဂိဳဟ္သက္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ ျဂိဳဟ္သက္မ်ား ———————- တနဂၤေႏြ= ၆ တနလၤာ= ၁၅ အဂၤါ= ၈ ဗုဒၶဟူး= ၁၇ ၾကာသပေတး= ၁၉ ေသာၾကာ=

Read more

(၇)ရက္သားသမီးတစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း – 03.1.2019 မွ 09.1.2019 အထိ

တနဂၤေႏြ ဒီကာလမွာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းေတြကို ေရွာင္ရွားသြားတာမ်ိဳးေတြမလုပ္ပါနဲ႔။ ရဲရဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း လိုက္ပါ။ အထက္လူႀကီးေတြက ခက္ခဲပင္ပန္းတဲ့အလုပ္ေတြကို မိမိကိုပဲခိုင္းေစေနတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေတြရဲ့ အကူအညီမရဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းေျဖရွင္းေနရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ ေနသာ ထိုင္သာရွိေနပါလိမ့္မယ္။ အေနအထုိင္အစားအေသာက္မဆင္ျခင္တဲ့သူေတာင္မွ က်န္းမာေရးအတြက္စိုးရိမ္ဖို႔ ေတာ့မလိုေသးပါဘူး။ တပည့္လက္သားေတြက

Read more

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ စ႐ိုက္သဘာဝလကၡဏာ

တနဂၤေႏြ သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္​​ေနစိတ္​ထားနဲ႔ စ႐ိုက္​သဘာဝ ============================================ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားသည္ စိတ္ႏွလံုးသား ျဖဴစင္၍ သေဘာထား ျပည့္ဝသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ ေပးကမ္း ေကြ်းေမြးလိုစိတ္ ရွိသည္။ အိမ္မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္း

Read more

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

အဂၤါသားသမီးတို႔သည္ ယခု2019ႏွစ္တြင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ မိမိအေပါင္းသင္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ၿပိး သီျခားေနထိုင္လိုသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႔ရမည္။ ထိုအျပင္ မိမိေဒါသေၾကာင့္ မိမိဘဝထိႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ *တမဂုဏ္ အဂၤါၿဂိလ္* အပုပ္နံျဖစ္၍ စိတ္ခက္ထန္ျခင္း၊ ေဒါသအမ်က္ႀကီးထြားျခင္း၊ မသမာေသာနည္းမ်ား အထူးသျဖင့္

Read more

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။ မႏွစ္က ဆိုးခဲ့

Read more

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ားေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မေမ်ာ္ လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္းတီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ၿပိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ

Read more

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားယူ၍လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သာလ်ွင္အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရိွပါလိမ့္မည္။မိမိအလိုဆႏၵျပည္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။

Read more

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။ မႏွစ္က ဆိုးခဲ့

Read more

ပတ္သက္ဖူးသြားရင္ တစ္သက္လံုး သင့္ရင္ထဲကို တသသက်န္ရစ္ေနေစမယ့္ ၿဗိစၦာရာသီဖြားမ်ား

ေဗဒင္သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ ရာသီခြင္အားလံုးထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ရာသီခြင္တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Scorpio လို႔ေခၚတဲ့ ျဗိစၦာရာသီဖြားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရာသီဖြားေတြဟာ ပတ္သက္မိသြားရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္ၾကီးပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွေမ့လို႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္လို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဒီရာသီဖြား မိန္းကေလးေတြေပါ့။ (၁) မီးဓာတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္

Read more